Bao Do

Jazykový specialista, analytik
Čína | Vietnam | Asie

Kdo jsem?

Bảo "poklad"

Pocházím z Vietnamu, ale díky rodičům jsem mohl vyrůstat v Evropě, v Česku. Ke studiu Číny mě přivedla touha porozumět vlastním asijským kořenům. Čínština mě ovšem přitahovala už odjakživa – zvukově lahodila mému uchu, představovala opravdovou studijní výzvu a pak tu byly ty tajuplné znaky. Po objevení oboru sinologie na Univerzitě Karlově jsem měl jasno, jakým směrem se po maturitě dále vydat.

Do Číny jezdím od roku 2011, přičemž dva roky jsem jako student žil v Pekingu. Při návštěvách Říše středu jsem měl možnost nejen se zdokonalit v čínském jazyce a poznat mnohá zákoutí této krásné země, ale především proniknout do mentality místních obyvatel a navázat s nimi osobní přátelství.

Díky těmto nabytým vědomostem a celoživotní zkušenosti jak s východní, tak i západní kulturou při své práci pomáhám oběma stranám se nejen jazykově dorozumět, ale v případě potřeby dokáži i vhodným způsobem zmírnit vzájemné třecí plochy. Jedině se správným vzájemným porozuměním je možné navázat úspěšnou a trvalou spolupráci.

Jaké služby nabízím?

PŘEKLADY

Precizní a nápadité překlady, které bude radost číst

TLUMOČENÍ

Komunikace nejen jazyková, ale i kulturní

mentoring

Analýza a odborné vedení při studiu cizích jazyků

poradenství

Kulturní specifika asijského business partnera

jaké mám vzdělání?
JAKÉ JAZYKY OVLÁDÁM?

ČEŠTINA
rodný jazyk (C2+)

VIETNAMŠTINA
rodný jazyk (C2+)

ANGLIČTINA
plně profesionální úroveň (C1)

ČÍNŠTINA
plně profesionální úroveň (C1)

NĚMČINA
komunikativní znalost (B1)

RUŠTINA
základní komunikace (A1)

jaké mám ZKUŠENOSTI?
 • 2022–dodnes | ANALYTIK, PROJEKTOVÝ MANAŽER
  Projekt Sinopsis (NGO zabývající se soudobou Čínou)
  • psaní analýz a policy paperů 
  • poskytování rozhovorů pro veřejnost a média
  • účast na odborných konferencích, přednáškách a briefingových setkáních
  • organizování seminářů, kulatých stolů a konferencí (Senát ČR, Poslanecká sněmovna ČR)
  • koordinace fundraisingových projektů
 • 2017–2020 | PROGRAMOVÝ MANAŽER
  CK China Tours
  • specializace na Čínu a země JV Asie; příprava itinerářů poznávacích cest; nábor nových průvodců; organizace firemních akcí
 • 2014–dodnes | KULTURNÍ PORADCE
  přednášky, semináře, workshopy
  • specifika čínské hotelové klientely, čínská business etiketa, úvod do východoasijské kultury, Čína/Vietnam kulinářská
 • 2011–dodnes | ODBORNÝ PRŮVODCE
  Asie, Evropa
  • příprava a realizace poznávacích cest
  • práce se skupinovou i individiuální psychologií
  • krizový management na zájezdu
 • 2012–dodnes | JAZYKOVÝ LEKTOR A MENTOR
  čínština, vietnamština, angličtina, čeština pro cizince
  • příprava studijních plánů
  • coaching studia cizích jazyků
  • individuální výuka šitá na míru studentovi
  • kurzy didaktiky čínštiny (při FF UK)
 • 2005–dodnes | TLUMOČNÍK, PŘEKLADATEL
  čínština, vietnamština, angličtina
  • simultánní, konsekutivní, doprovodné tlumočení
  • specializace: automobilový průmysl, státní správa, kultura, historie, diplomacie, komunitní tlumočení; významní klienti: 
  • významní klienti: Škoda Auto, MŠMT ČR, ČVUT, Univerzita Karlova, VŠFS, Akademie věd ČR, CITIC group, Technika PR, ProLicht, LogFlex, Ravak, Axa Assistance, ErvoEco, MÚ Mělník, MÚ Český Brod
  • výběr lokalizací (z češtiny do vietnamštiny): Golf ArtsFrenkeeHodinářství Bechyně
co o mNě říkají moji klienti?
"Pan Bao Do byl naší společností najat na tlumočení představení akcionářů českým zaměstnancům naší společnosti včetně tlumočení řešení kompetenčních sporů ve společnosti. Naše společnost, Wisdom profit international s.p.l. patří do skupiny Bright food a jako taková je jednou z 10 nejvýznamnějších společností v ČLR s ročním obratem 200 miliard USD. Služby, které nám pan Bao Do poskytl, byly akcionáři ohodnoceny jako excelentní, což vedlo k navázání spolupráce dlouhodobějšího charakteru a pan Bao Do se tak stal naším preferovaným tlumočníkem. Já osobně jako manažer s mnoha mezinárodními zkušenostmi hodnotím výkon pana Baa jako stoprocentně profesionální.
Jakub Věk
Finanční ředitel Wisdom profit (Bright Food Global)
"Pan Bao s námi spolupracoval při návštěvě čínských akcionářů naší firmy. Připravil nám velmi přínosnou prezentaci na téma Profesionální péče o čínské hosty. Dále nám poskytnul tlumočnický servis při obchodním jednání a při zaškolení techniků pro montáž elektromagnetických transformátorů. Jeho znalosti jazykové a sinologické byly kvitovány jak našimi zaměstnanci tak i samotnými čínskými hosty. Z naší strany si ceníme též pohotovost a učenlivost pana Baa při rychlém zorientování se v odborné terminologii elektrotechniky. Díky němu proběhla náštěva hostů hladce a ku spokojenosti obou stran. Pokud to bude potřeba, velmi rádi budeme využívat služby pana Baa i v budoucnu."
Irena Kopřivová
CFO, Mdexx Magnetronic Devices s.r.o.
VÝZNAMNÍ KLIENTI
ČVUT
Ravak
MÚ Mělník
MÚ Český Brod
Bright Food Group