O mně

... kdo jsem, co mám za sebou a kam směřuju.

Kdo jsem?

Bảo "poklad"

 Pocházím z Vietnamu, ale díky rodičům jsem mohl vyrůstat v ČR. Ke studiu Číny mě přivedla touha porozumět vlastním asijským kořenům. Čínština mě ovšem přitahovala už odjakživa – zvukově lahodila mému uchu, představovala opravdovou studijní výzvu a pak tu byly ty tajuplné znaky. Po objevení oboru sinologie na Univerzitě Karlově jsem měl jasno, jakým směrem se po maturitě dále vydat.

 Do Číny jezdím od roku 2011, přičemž dva roky jsem jako student žil přímo v Pekingu. Při návštěvách Říše středu jsem měl možnost nejen se zdokonalit v čínském jazyce a poznat mnohá zákoutí této krásné země, ale především proniknout do mentality místních obyvatel a navázat s nimi osobní přátelství.

   Díky těmto nabytým vědomostem a celoživotní zkušenosti jak s východní, tak i západní kulturou při své práci pomáhám oběma stranám se nejen jazykově dorozumět, ale v případě potřeby dokáži i vhodným způsobem zmírnit vzájemné třecí plochy. Svým klientům nabízím jak vědomosti nabyté přímo v Asii, tak i užitečné osobní zkušenosti, které jsem získal coby Asiat, který dlouhodobě žije v západní společnosti. Jedině se správným vzájemným porozuměním je možné navázat úspěšnou a trvalou spolupráci.

JAKÉ MÁM VZDĚLÁNÍ?
JAKÉ JAZYKY OVLÁDÁM?

ČEŠTINA

rodný jazyk

VIETNAMŠTINA

rodný jazyk

ANGLIČTINA

plně profesionální úroveň (C1)

ČÍNŠTINA

plně profesionální úroveň (C1)

NĚMČINA

komunikativní znalost (B1)

RUŠTINA

základní komunikace (A1)

Reference
"Pan Bao Do byl naší společností najat na tlumočení představení akcionářů českým zaměstnancům naší společnosti včetně tlumočení řešení kompetenčních sporů ve společnosti. Naše společnost, Wisdom profit international s.p.l. patří do skupiny Bright food a jako taková je jednou z 10 nejvýznamnějších společností v Čínské lidové republice s ročním obratem 200 miliard USD. Služby, které nám pan Bao Do poskytl byly akcionáři ohodnoceny jako excelentní, což vedlo k navázání spolupráce dlouhodobějšího charakteru a pan Bao Do se tak stal naším preferovaným tlumočníkem. Já osobně jako manažer s mnoha mezinárodními zkušenostmi hodnotím výkon pana Bao Do jako stoprocentně profesionální.
Jakub Věk
Finanční ředitel Wisdom profit (Bright Food Global)
"Pan Bao Do s námi spolupracoval při návštěvě čínských akcionářů naší firmy. Připravil nám odbornou avšak srozumitelnou prezentaci na téma Profesionální péče o čínské hosty. Dále nám poskytnul tlumočnický servis při obchodním jednání a při zaučování techniků pro montáž elektromagnetických transformátorů. Jeho znalosti jazykové a sinologické byly kvitovány jak našimi zaměstnanci tak i samotnými čínskými hosty. Z naší strany si ceníme též pohotovost a učenlivost pana Baa při rychlém zorientování se v odborné terminologii elektrotechniky. Díky panu Baovi proběhla náštěva hostů Pokud to bude potřeba, velmi rádi budeme využívat služby pana Baa i v budoucnu."
Irena Kopřivová
CFO, Mdexx Magnetronic Devices s.r.o.